top of page
campaign bus.jpeg

ISTWA KANPAY NOU

Nou tout gen yon istwa pou rakonte. Gen kèk istwa ki sanble san pwoblèm, kontourne

blokaj ak travay di pandan vwayaj la. Se pa istwa nou. 

 

Nou te simonte anpil obstak pou rive isit la. Lè w ap goumen pou 

moun ou espere wout la ap wòch. Li enposib pou kreye

chanje san defi.

 

Sa a se istwa nou an.

IMG_6858.HEIC

2018

Sheila te vin premye fanm ayisyen-ameriken ki te kandida pou Kongrè a nan Broward ak Palm Beach County. Li te lanse Kanpay Pèp la epi li te rantre nan yon mouvman nasyonal fanm ki te pran angajman pou repran Chanm Reprezantan an pou fanmi k ap travay.

Li pa t genyen Primè a men li te fè listwa, lè li te sekirize prèske 30% vòt yo nan 3 mwa nan men yon moun ki gen 26 ane epi li te depanse sèlman $30k.

Kanpay Pèp la tounen nan la

kous pou kontinye batay pou fanmi k ap travay. Sheila kontinye fè kanpay

dwa travay, aksè inivèsèl nan swen sante abòdab, ak refòm konpasyon nan lwa imigrasyon ak jistis kriminèl. (Pousantaj vòt?)

2019

95562896_2356175241152754_6566611546514915328_n.jpg

Sheila te monte yon viktwa akablan ak 80% nan vòt pou Eleksyon Jeneral la 11 janvye 2022, depase kandida Repibliken an, Jason Mariner.

2022

Nan dat 18 janvye 2022, Sheila te prete sèman nan Chanm Reprezantan Ameriken an, e li te vin premye fanm Nwa ki te sèvi 20yèm Distri Kongrè a nan Florid.

Madanm Kongrè a Sheila imedyatman te kòmanse kouri, rankontre ak lidè kominote yo ak ofisyèl eli yo pou evalye bezwen distri a. Nan premye mwa li nan biwo li, li te lanse yon inite mobil pou amelyore aksè a sèvis konstitiyan yo nan tou de konte yo. Li te goumen san pran souf pou retire dola federal yo, mete ann aplikasyon lejislasyon ki gen enpak ak konekte kominote nou yo ak opòtinite.

Sheila secured a commanding win, garnering over 65% of the votes in the 2022 Primary Election and achieving over 70% victory against the Republican nominee in the General Election. During her election, the Congresswoman worked closely with the Democratic party to get Democrats elected up and down the tickets.

Ann kontinye gwo travay nou te kòmanse a! Sa a se yon moman kritik pou distri nou an. Nou dwe vote pou asire batay nou an pou amelyore lojman, swen sante, ak jistis ekonomik kontinye. Nou dwe defann demokrasi epi pwoteje dwa nou pou yo pa glise nan politik enjis tan pase yo. Nou ap goumen pou konstwi yon Distri 20 ki pi solid  pou tout moun.

IMG_3269.JPG

2020-2021

Sheila te antre nan kous Eleksyon Espesyal la kont 11 opozan pou ranpli syèj defen Reprezantan Alcee Hasting la epi apre yon long pwosesis rekontaj, li te vin premye fanm nwa ki reprezante moun nan Distri 20 kòm kandida Demokratik pou Distri 20. Kijan li te fè sa. ? Lè w montre pèp la, satisfè bezwen imedya yo, epi konsantre sou rekonstwi ekonomi an apre pandemi an. #anvan ansanm

Photo Aug 12, 3 25 04 PM.jpg
IMG_6862.HEIC
3.png
4.png
IMG_3836.jpg
Screenshot 2024-04-12 at 12.02.54 AM.jpeg.png
IMG_6855.HEIC
bottom of page