top of page
SFC-amplify-truth-v2.png

Advèsè mwen an se dezespere ak twonpe.

 

Semèn sa a li te voye voye lèt ak tèks ki te ranpli ak manti sou mwen. Akizasyon sa yo konplètman fo. Mwen pran aksyon legal epi mwen pap rete an silans kont kalomnye sa a.

 

Sa a se yon tantativ dezespere pou manipile votè yo 5 semèn anvan eleksyon an. Mwen gen nouvèl pou ou, nou p'ap bamboozed. Nou wè men manipilatif ou dèyè taktik mechan sa yo e distri nou an merite pi bon.

Nou pral defann demokrasi kont ou

& Pati Repibliken an.

MOUN MANTI.

FAITS PA FÈ.

Manti:

Mwen bay yon PAC Repibliken

 

Verite:

Mwen pa janm bay yon PAC Repibliken.

Manti:

Lajan Repibliken

 

Verite:

Lajan Pèsonèl Difisil Earned sove pou plis pase 10 ane. Pou plis pase 15 ane, mwen te travay trè di pou konstwi biznis fanmi mwen. Nou te gen anpil siksè pwofite plis pase $10 milyon dola pa ane. Kòm yon CEO biznis dilijan, mwen entansyonèlman peye pwòp tèt mwen $ 86,000 ak kenbe desann bonis pwofi mwen an pou plis pase 10 ane.

Screen Shot 2022-07-13 at 8.52.34 AM.png

VERITE A:
Pwojè Administrasyon Biden-Harris

"Administrasyon Biden-Harris te lanse

yon efò konplè, nan tout gouvènman an pou fè plis moun pran vaksen—nan ogmante rezèv vaksen, ogmante vaksen yo, ak ogmante kantite kote pou pran vaksen an."

Screen Shot 2022-07-11 at 5.43.14 PM.png

"Kòm yon pati nan estrateji sa a, Administrasyon an ap sipòte ak lanse sant vaksinasyon kominotè ki bay sipò federal nan tout peyi a nan kote moun konnen ak konfyans: sant kominotè, lekòl, ak estad. Sant vaksen kominotè sa yo ede reyalize objektif Prezidan an pou administre 100 milyon vaksen nan 100 jou epi resevwa vaksen bay Ameriken yo pi rapid ak pi ekitab."

Manti:

Lajan Repibliken ki fèt pou Vaksen.

 

Verite:

Tout lajan vaksinasyon yo te faktire nan biwo mwen an epi yo te peye dirèkteman nan fòs travay nou an ki gen plis pase 2,000 moun.

Screen Shot 2022-07-13 at 9.00.06 AM.png

Manti:

Kontra a te bay

pa Administrasyon Desantis

Screen Shot 2022-07-13 at 8.52.17 AM.png

Verite:

DeSantis ak Trump te refize bay vaksen an ekitab. Mwen te patisipe nan inisyativ Mezon Blanch Prezidan Biden pou vaksinen tout kominote yo.

Mwen se pati Repibliken an

Pi move kochma: 

 

Edike

 

Oto-fè

 

Minorite

 

Fanm

 

Ki moun ki ekstrèmman efikas nan Kongrè a ak defi Repibliken yo

chak etap nan wout la.

Screen Shot 2022-07-12 at 7.10.00 PM.png

"Pi bonè Lendi, Cherfilus-McCormick te depoze yon ekspoze ak Tribinal Siprèm Florid la pou diskite ke pwopozisyon Desantis la t ap diminye kantite distri ki gen anpil chans pou eli manm Nwa Kongrè yo nan eta a, epi tou li fè malè votè Nwa yo nan Konte Palm Beach. "

SFC-DESANTIS-BRIEFS.png

Mwen te SÈL manm Kongrè a ki te peye pwòp ekip avoka mwen an pou  defi Gouvènè a nan 2 semèn apre yo te prete sèman.

Screen Shot 2022-07-12 at 7.28.30 PM.png

Nou te genyen agiman nou an e Kou Siprèm lan te refize bay yon opinyon ki te fòse Desantis rele yon Sesyon Espesyal pou fè kat yo refè.

Screen Shot 2022-07-12 at 7.43.42 PM.png

Antre nan AMPLIFY CIRCLE mwen an pou ede gaye verite a.

Mèsi pou soumèt!

bottom of page